Registration for Temporary protection (Protección Temporal / Тимчасовий захист)

Last updated on: December 8, 2022 

Since the beginning of the aggression of the Russian Federation, Spain has simplified the process necessary to obtain temporary protection in the country. Detailed information in multiple languages about obtaining temporary protection can be viewed on the Ministry of Interior Webpage: / З початком агресії Російської Федерації, Іспанія спростила процес, необхідний для отримання тимчасового захисту в країні. Детальну інформацію про отримання тимчасового захисту на кількох мовах можна переглянути на веб-сторінці Міністерства Внутрішніх Справ:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/ucrania-proteccion-temporal

Who is eligible for temporary protection? / Хто має право на тимчасовий захист?

 • Ukrainian nationals residing in Ukraine before February 24, 2022. / Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
 • Stateless persons and nationals of third countries other than Ukraine who enjoyed international protection or equivalent national protection before February 24, 2022. / Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом до 24 лютого 2022 року.
 • Members of the families of the persons referred to in sections 1) and 2) understood as such: / Члени сімей осіб, зазначених у розділах 1) і 2), розуміються як такі:
 •  Spouse or unmarried partner / Дружина або особа, з якою існують відносини, які прирівнюються до фактичного шлюбу
 • His unmarried minor children or those of the partner, whether born in or out of wedlock or adopted. / неповнолітні діти або неповнолітні діти чоловіка/дружини, які не перебувають у шлюбі, незалежно від того, чи народилися вони в шлюбі або поза шлюбом або були усиновлені
 • Other close relatives who lived together as part of the family unit at the beginning of the armed conflict, depending totally or mainly on them. / Інші близькі родичі, які жили разом як сім’я на початок збройного конфлікту і які повністю або в основному залежали від них.
 • Ukrainian nationals who were in a situation of stay in Spain before February 24, 2002 and that, as a result of the armed conflict, are unable to return to Ukraine. / Громадяни України, які перебували в Іспанії до 24 лютого 2022 року і які в результаті збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.
 • Third country nationals or stateless persons legally residing in Ukraine on the basis of a valid legal residence permit (whether permanent or otherwise, such as students) issued in accordance with Ukrainian law and cannot safely and permanently return to their country or region. / Громадяни третіх країн або особи без громадянства, які законно проживали в Україні на підставі дійсної законної посвідки на проживання (будь то постійна посвідка або іншого типу, як наприклад для студентів),виданої відповідно до українського законодавства, і які не мають можливості безпечно і на тривалий термін повернутися в свою країну.
 • Ukrainian nationals who were in an irregular situation in Spain before February 24 and that, as a result of the armed conflict, are unable to return to Ukraine. / Громадяни України, які перебували на нелегальному становищі в Іспанії до 24 лютого і які в результаті збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну
 • Members of the families of the persons referred to in sections 4) and 5) in the terms mentioned in section 3. / Члени сімей осіб, на які посилаються підпункти 4 і 5, на умовах, вказаних у пункті 3.

Which documents are needed? / Які документи потрібні?

 • Identity and travel documents. (Passport) / Посвідчення особи та проїзні документи. (паспорт)
 • Supporting documents of family ties (marriage certificate, birth certificate, adoption certificate). / Документи, що підтверджують сімейні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про усиновлення).
 • Any other essential information to prove that the requirements for temporary protection are met. / Інша інформація, необхідна для встановлення відповідності вимогам, необхідним для отримання тимчасового захисту
 1. Also, a telephone number and/or email in order to receive notifications and, if possible, a temporary residence address in Spain. / Також номер телефону та/або електронна пошта для отримання повідомлень і, якщо можливо, адреса тимчасового проживання в Іспанії.

Which rights does temporary protection give? / Які права дає тимчасовий захист?

Temporary protection has the duration of one year and carries the following benefits: / Тимчасовий захист діє один рік і передбачає такі переваги:

 •  Freedom of movement and residence in Spain. / Свобода пересування та проживання в Іспанії.
 • Information about the contents of temporary protection. / Інформація про зміст тимчасового захисту.
 • Travel title: If you are benefitting from temporary protection and you do not have a valid passport or travel document, you will be provided a travel title in order to justify your need to leave the national territory. / Проїзний документ: проїзний документ надається особам, яким був наданий тимчасовий захист, якщо вони обґрунтовують необхідність виїзду з країни і не мають паспорта або проїзного документа чи у випадку їх недійсності.
 • Reception on national territory: during the period of temporary protection, if you have the intention to enter or remain in a country member of the European Union, you will be granted reentry in Spanish national territory. / Прийняття на національній території: протягом періоду тимчасового захисту, якщо ви маєте намір в’їхати або залишитися в країні-члені Європейського Союзу, вам буде дозволено повторний в’їзд на національну територію.
 • Administrative authorization to work. This will have the same length of time as the temporary residence permit. / Адміністративний дозвіл на роботу на той же термін, що і тимчасова посвідка на проживання.
 • Social assistance: beneficiaries may benefit from social and health services offered by the Spanish Ministry of Inclusion, Social Security and Migration in accordance with the asylum regulations. / Соціальна допомогa: за відсутності достатніх ресурсів заявники можуть користуватися соціальними та медичними послугами відповідно до норматив надання притулку.
 • Family reunification: the benefits of temporary protection will be granted, upon request of its beneficiary in Spain, to the members of his family as long as the said family was already constituted in the country of origin and that its members had to be separated due to the circumstances that gave rise to the declaration of temporary protection. / Возз’єднання сім’ї: пільги тимчасового захисту надаються на прохання бенефіціара в Іспанії членам його сім’ї за умови, що сім’я вже була створена в країні походження, і що в силу обставин, які призвели довизнання тимчасового захисту, вони розлучилися.

For additional information consult the webpage of the European Commission / Додаткову інформацію можна знайти на сторінці Європейської Комісії за адресою: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk

Where and how to apply? / Куди і як подати заявку?

You can apply for temporary protection in a Police office (Policía Nacional) or in one of the specialized Centers for Reception and Attention for Refugees (CREADE) opened in Madrid, Barcelona, Alicante and Málaga. / Ви можете подати заяву на тимчасовий захист в офісі поліції (Policía Nacional) або в одному зі спеціалізованих центрів прийому біженців (CREADE), відкритих у Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі.

How to apply for temporary protection in a Center for Reception and Attention for Refugees? / Як подати заяву на тимчасовий захист у Центрі прийому біженців?

The 4 centers for reception of refugees have a unified telephone number where you can schedule an appointment (Cita Previa): 910 474 444. / 4 центри прийому біженців мають єдиний номер телефону, за яким можна записатися на прийом (Cita Previa): 910 474 444.

They also aim to cover basic needs such as temporary accommodations, food and hygiene. / Вони також спрямовані на покриття основних потреб, таких як тимчасове житло, харчування та гігієна.

Additional info: / Додаткова інформація: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Centro-de-Recepcion-Atencion-y-Derivacion-de-Madrid-Pozuelo-de-Alarcon/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9976fcc5d00ef710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

How to apply for temporary protection in a Police Office? / Як подати заяву на тимчасовий захист до відділу поліції?

If you are not located in proximity to any Centers for Reception, you can apply for temporary protection in the closest Police Office. Якщо ви не перебуваєте поблизу будь-яких пунктів прийому, ви можете звернутися за тимчасовим захистом до найближчого відділу поліції.

The process of application may vary from city to city, but most have established specialized email addresses for applications. Contact information and addresses for applications in Police Offices are listed below. / Процес подачі заявки може відрізнятися від міста до міста, але більшість із них створили спеціалізовані адреси електронної пошти для заявок. Контактна інформація та адреси для звернення до відділень поліції наведені нижче.

To apply via email: / Як подати заявку електронною поштою:

 • Send an email to the closest Police Office to your location with the subject (in spanish) “ASILO UCRANIA URGENTE”. / Надішліть електронного листа до найближчого до вашого місцезнаходження відділу поліції з темою (іспанською мовою) «ASILO UCRANIA URGENTE».

You will be put on the queue, according to which the processing of documents and registration of visitors will take place. / Вас запишуть у чергу, за якою буде відбуватися оформлення документів та реєстрація відвідувачів.

 • In the email include: / В електронному листі включайте:
 • Your last name and first name. / Ваше прізвище та ім’я.
 • The number of members of your family who came with you. / Кількість членів вашої родини, які прийшли з вами.
 • The address of your location (even if it is temporary). / Адреса вашого місцезнаходження (навіть якщо воно тимчасове).
 • Contact phone number (if you have one). / Контактний телефон (якщо є)
 • Date of your arrival in Spain. / Дата вашого прибуття в Іспанію.
 • The way you arrived (by plane, bus, train, own car, etc.) / Як ви прибули (літаком, автобусом, потягом, власним автомобілем тощо).

ADD A PHOTOCOPY OF ALL PAGES OF THE PASSPORT TO THE EMAIL. / ДОДАТИ КОПІЮ ВСІХ СТОРІНОК ПАСПОРТА НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ.

 • Upon receipt of your email, you will be contacted in turn to inform which police station and on what day and time you need to appear PERSONALLY to process your documents. / Після отримання електронної пошти з вами зв’яжуться щоб повідомити, до якого відділку поліції і в який день і час вам необхідно з’явитися ОСОБИСТО для оформлення документів.

Application vía SEDE ELECTRÓNICA: / Заявка через SEDE ELECTRÓNICA:

Some police offices offer the option to apply for temporary protection directly via Electronic Administration (Sede Electrónica). / Деякі відділи поліції пропонують можливість подати заяву на тимчасовий захист безпосередньо через Електронне управління (Sede Electrónica).

The Police offices that register applications for temporary protection via Sede Electrónica are the following: / Управління поліції, які реєструють заяви про тимчасовий захист через Sede Electrónica:

 • SEVILLA
 • GIJÓN
 • OVIDEO
 • MALLORCA
 • GUADALAJARA
 • ÁVILA
 • GIRONA
 • REUS
 • TARRAGONA
 • TORTOSA
 • CEUTA
 • FERROL
 • A CORUÑA
 • SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • LOGROÑO

Instructions for applying through Sede Electrónica: / Інструкція щодо подання заявки через Sede Electrónica:

 1. To apply for temporary protection in one of the cities listed above first acces Sede Electrónica: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
 2. Then, in “PROVINCIA SELECCIONADA”, select the closest city to your location among the ones listed above. / В полі «PROVINCIA SELECCIONADA» виберіть одну з провінцій та натисніть кнопку «Aceptar»;
 3. In “OFICINA”, Select the closest office to your location. / У «OFICINA» виберіть найближчий до вашого місцезнаходження офіс.
 4. In “TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA” select POLICÍA-UCRANIA: SOLICITUD PROTECCIÓN TEMPORAL DESPLAZADOS and click “ACEPTAR” / В полі «TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA» виберіть опцію «POLICÍA – SOLICITUD PROTECCIÓN TEMPORAL DESPLAZADOS» та натисніть кнопку «Aceptar»;
 5. For the application you will need the following documents: / Для подання заяви вам знадобляться наступні документи
  1. Passport / Паспорт, внутрішній чи закордонний
  2. Any other identity document / Будь-який інший документ, що посвідчує особу
  3. Passport size photograph with a white background / Фотографія паспортного розміру з білим фоном
  4. In case of minors, any document that confirms familiar ties (birth certificate, adoption certificate). / Для неповнолітніх – будь-який документ, що підтверджує сімейні зв’язки (свідоцтво про народження, усиновлення, тощо).
 6. Click “ENTRAR” / Hатиснути кнопку «Entrar»;
 7. Select “PASAPORTE” (passport) as your method of identification and fill out your passport number. / Виберіть опцію «Pasaporte» та введіть його номер.
 8. Enter your name and surname in “Nombre y apellidos” and your year of birth in “Año de nacimiento”, then click “Aceptar”. / Впишіть ім´я та прізвище у поле «Nombre y apellidos», дату народження у поле нижче, та натисніть кнопку «Aceptar».
 9.  Click “Solicitar Cita” / Натисніть кнопку «Solicitar Cita»
 10.  Enter your telephone number, in the format “+ 38…”, or “+ 34…” if you have a Spanish number and email. / Введіть номер вашого телефону у форматі «+38…», чи «+34…», якщо ви маєте іспанський номер, та адресу вашої електронної пошти.
 11.  After that you will be shown the available appointments, select one and click “Siguiente” / Після цього вам будуть показані доступні зустрічі, виберіть одну та натисніть «Siguiente»

If you see the inscription “En este momento no hay citas disponibles”, it means that there are currently no vacancies. Click the “Salir” button. / Якщо ж ви бачите напис «En este momento no hay citas disponibles», це означає що на даний момент немає вільних місць. Натисніть кнопку «Salir».

You will have to try again after a while, following the same algorithm as described above. / Вам прийдеться повторити спробу записатися через якийсь час, здійснивши той самий алгоритм, що описаний вище.

 1.  You will receive a confirmation code via SMS or email which you will have to enter in “VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CITA” / Ви отримаєте код підтвердження через SMS або електронну пошту, який вам потрібно буде ввести в «VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CITA»
 2.  Check your data tick the box in “Estoy conforme con la información mostrada en pantalla.” and in “Deseo recibir un correo electrónico con los datos…” / Перевірте свої дані та поставте галочку у полі “Estoy conforme con la información mostrada en pantalla.” та навпроти тексту “Deseo recibir un correo electrónico con los datos…”.
 3.  Then Click “Confirmar” / Натисніть кнопку “Confirmar”

After completing this procedure, you will receive an email confirmation of your entry. THIS DOCUMENT WILL NEED TO BE PRESENTED AT THE ENTRANCE OF THE POLICE DEPARTMENT ON THE DAY ON WHICH YOU HAVE AN APPOINTMENT (cita”) / Після закінчення цієї процедури вам на електронну пошту прийде підтвердження вашого запису. ЦЕЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХІДНО БУДЕ ПРЕД’ЯВИТИ ПРИ ВХОДІ до ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ВІДДІЛКУ В ДЕНЬ, НА КОТРИЙ ВИ МАЄТЕ ЗАПИС («сіту»).

It often happens that it is impossible to take a sieve from the first time. Try until you succeed! / Часто буває так, що ситу із першого разу взяти неможливо. Намагайтеся доки не вийде!

Once your application is accepted, it will be resolved in a maximum 24 hours. / Після того, як ваша заявка буде прийнята, вона буде вирішена максимум за 24 години.

You will be issued a receipt (Resguardo) which you will need to obtain a NOTIFICATION OF TEMPORARY PROTECTION APPLICATION (NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN TEMPORAL) / Вам буде видано квитанцію (Resguardo), яку вам потрібно буде отримати ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАТУС ЗАЯВКИ НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ (NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN TEMPORAL),

This document confirms your status of temporary protection. You will need it to obtain further documentation such as the TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjero) / Цей документ підтверджує ваш статус тимчасового захисту. Він знадобиться для отримання додаткової документації, наприклад TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjero / посвідчення іноземця)

List of Police (Policía Nacional) Offices by location where you can apply for temporary protection. / Список відділень поліції (Policía Nacional) за місцем розташування, куди ви можете подати заяву на тимчасовий захист.

Autonomous Region / Автономна громадаCity / Місто

Contact information for an appointment / Контактна інформація для запису на прийом

(cita previa)

ANDALUCÍAALGECIRAS956 588 424/ algeciras.ucrif3@policia.es
CÁDIZ956 297 560/cadiz.asilo@policia.es
CÓRDOBA957 594 725
HUELVA959 541 922/ huelva.asilos@policia.es
SEVILLAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
ALMERÍA950 623 105/ almeria.bdep@policia.es
GRANADA958 808 178/958 808 532
JAÉN953 295 318/953 295 311
MÁLAGAProcessed through CREADE / подавати через CREADE : 910 474 444
ARAGÓNHUESCAhuesca.ucrania@policia.es
TERUELteruel.bped@polcia.es
ZARAGOZAzaragoza.udeye@policia.es
ASTURIASGIJÓNhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
GALICIAOVIEDOhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
BALEARIC ISLANDSIBIZA971 398 831
MAHÓN971 363 712
MALLORCAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
CANARY ISLANDSARRECIFE928 844 000/928 844 299/ arrecife.documentacion@policia.es
LAS PALMAS928 304 660/ laspalmas.protecciontemporal@policia.es
PUERTO DEL ROSARIO928 855 924/ prosario.extdoc@policia.es
SANTA CRUZ DE TENERIFE922 235 635 /sctenerife.citaudex@policia.es
CANTABRIACANTABRIA942 361 120/ santander.protecciontemporal@policia.es
CASTILLA-LA MANCHAALBACETEalbacete.asilo@policia.es
CIUDAD REAL926 277 903/926 277 926/ ciudadreal.extranjeria@policia.es
CUENCA969 240 795/ cuenca.bped@policia.es
GUADALAJARAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
TOLEDOtoledo.desplazados_ucrania@policia.es
CASTILLA Y LEÓNÁVILAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
BURGOS947 282 345
LEON987 218 907/987 218 908/987 218 965
PALENCIA979 167 415/979 167 412
SALAMANCA923 127 709/923 127 779
SEGOVIA921 414 705
SORIA975 239 332
VALLADOLID983 456 526
ZAMORA980 509 266
CATALUÑABARCELONAProcessed through CREADE / подавати через CREADE : 910 474 444
GIRONAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
LLEIDA973 728 500
REUShttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
TARRAGONAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
TORTOSAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
CEUTACEUTAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
COMUNIDAD VALENCIANAALICANTEProcessed through CREADE / подавати через CREADE : 910 474 444
CASTELLÓNcastellon.protecciontemporal@policia.es
VALENCIAvalencia.proteccioninternacional1@policia.es
VILLARREALcastellon.protecciontemporal@policia.es
EXTREMADURABADAJOZ924 205 494/ badajoz.bped@policia.es
CÁCERES927 626 525
GALICIAFERROLhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
A CORUÑAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
LUGOhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
OURENSE988 391 830/ orense.bped@policia.es
PONTEVEDRA986 868 327/986 868 847
SANTIAGO DE COMPOSTELAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
TUI986 619 703
VIGO986 820 687
LA RIOJALOGROÑOhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
COMUNIDAD DE MADRIDMADRID- Pozuelo de AlarcónProcessed through CREADE / подавати через CREADE : 910 474 444
MELILLAMELILLA952 696 391
REGIÓN DE MURCIACARTAGENA968 321 285
ALCANTARILLA968 801 100
YECLA968 751 302
LORCA968 477 278
MOLINA DE SEGURA968 386 303
MURCIA968 889 605
NAVARRATUDELA948 827 450
PAMPLONAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
PAÍS VASCOBILBAOhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
SAN SEBASTIÁNhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
VITORIAhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

TIE: Tarjeta de Identificación de Extranjero (Foreigners Identity Card /  ІНОЗЕМНЕ ПОСВІДЧЕННЯ)

After you obtain the temporary protection status, you will be elegible to apply for the TIE. / Після отримання статусу тимчасового захисту ви зможете подати заявку на TIE.

To obtain your identity card you will need the “Notification of Status Temporary Protection Application” document (Notificación del Estado de Solicitud de Protección Temporal) / Для отримання посвідчення особи вам знадобиться документ «Повідомлення про статус заявки на тимчасовий захист». (Notificación del Estado de Solicitud de Protección Temporal).