Life in Ukraine - A Guide for Ukrainian Refugees

Customs of spanish people / Звичаї іспанського народу

Spanish communication culture is quite different to the rest of European countries, Spaniards are known to be much more informal and open when it comes to social relations. For example, using your first name in interactions is the norm even in a formal context like a business meeting or a visit to the doctor. /
Іспанська культура спілкування значно відрізняється від інших європейських країн, іспанці, як відомо, набагато більш неформальні та відкриті коли йдеться про спілкування з іншими. Наприклад, використання вашого імені у спілкуванні є нормою навіть у формальному контексті, як-от ділова зустріч або візит до лікаря.


Therefore it is common for foreigners to feel a sense of familiarity when first talking with Spanish people, but it should not be perceived as impolite. /
Тому іноземці іноді під час першого спілкування з іспанцями можуть сприймати таку поведінку як фамільярність, але це ставлення з боку Іспанців не слід сприймати як неввічливе.

Spaniards are accustomed to a much more relaxed style of communication, and that usually influences how they approach other aspects of life such as business, friendships or leisure. /
Іспанці звикли до набагато більш розслабленого стилю спілкування, і це зазвичай впливає на те, як вони підходять до інших аспектів життя, таких як бізнес, дружба або дозвілля.

Thus, the rhythm of life in the country might seem more laid-back and slower but, in time, you will adapt to it. /
Таким чином, ритм життя може здатися більш невимушеним і повільним, але з часом ви до нього пристосуєтесь.

Organization of the day (meals, siesta and punctuality) / Організація дня (харчування, сієста та пунктуальність)

In Spain the work day usually starts between 8 and 9:00, that is when you will see most establishments opening, and its first half lasts until 14:00. That is when lunch is usually eaten.
Spain notably has quite long lunch pauses, these usually last until 17:00. Between 14 and 17:00 is the time period traditionally intended for siesta (Spanish mid day nap), so at that time you will hardly ever find anything open. Also, about siesta, not every person practices it, but it is still considered rude to bother people in that time period. /
B Іспанії досить тривалі обідні паузи, зазвичай вони тривають до 17:00. Між 14 і 17:00 – це період часу, який традиційно призначений для сієсти (іспанського полуденного сну), тому в цей час ви навряд чи коли-небудь знайдете відкриті заклади. Що стосується сієсти, не кожна людина практикує її, але турбувати когось в цей час все одно вважається грубим.


The work day resumes at 17:00 and lasts usually until 20:00. Dinner in Spain is eaten quite late, usually between 21 and 22:00. / Робочий день поновлюється о 17:00 і зазвичай триває до 20:00. Вечерю в Іспанії їдять досить пізно, зазвичай з 21 до 22:00.

Besides, breakfast (desayuno) in Spain is mostly a light meal, but many people also have a second breakfast (almuerzo), that is usually eaten around 11:00, and is normally heftier. / Крім того, сніданок (desayuno) в Іспанії – це переважно легка трапеза, але багато людей також їдять другий сніданок (almuerzo) близько 11ï, і зазвичай він більший.

Also punctuality in Spain is relative, the opening time of an establishment and the times of a meeting might often vary minimum 10 to 15 minutes from the previously agreed, so, please, don’t get frustrated. / Також пунктуальність в Іспанії є відносною, час відкриття закладу та час зустрічі часто можуть відрізнятися як мінімум на 10-15 хвилин від попередньо узгодженого, тому, будь ласка, не засмучуйтеся.

Holidays in Spain / Свята в Іспанії

These are the most relevant holidays in Spain:

 • New Year’s Day (1st of January) / Новий рік (1 січня)
 • Epiphany (6th of January) / Водохреща (6 січня)
 • Easter Holy Week – Semana Santa / Пасхальний Страсний тиждень – Semana Santa
 • Holy Thursday (Varies each year) / Великий четвер (щороку змінюється)
 • Good Friday (Varies each year) / Страсна п’ятниця (щороку змінюється)
 • Easter Sunday (Varies each year) / Пасхальна неділя (змінюється щороку)
 • Labour Day – Worker’s Day (1st of May) / День праці – День працівника (1 травня)
 • Assumption of Mary (15th of August) / Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня)
 • Spanish National Day (12th of October) / Національний день Іспанії (12 жовтня)
 • All Saint’s Day – Fiesta de Todos los Santos (1st of November) / День усіх святих (1 листопада)
 • Spanish Constitution Day (6th of December) / День Конституції Іспанії (6 грудня)
 • Immaculate Conception (8th of December) / Непорочного зачаття (8 грудня)
 • Christmas Eve – Nochebuena (24th of December) / Святвечір – Nochebuena (24 грудня)
 • Christmas Day – El Día de Navidad (25th of December) / Різдво – El Día de Navidad (25 грудня)
 • New Year’s Eve – Nochevieja (31st of December) / Новорічна ніч, яка в Іспанії називається – Nochevieja, дослівно “стара ніч” (31 грудня)


Also note that Spain has very many regional and local holidays that may vary between Autonomous Communities and cities. Usually every Community has its own day and several holidays. / Також зверніть увагу, що в Іспанії дуже багато регіональних та місцевих вихідних, які можуть відрізнятися між автономними спільнотами та містами. Зазвичай кожна громада має свій власний день і кілька свят.

Government: autonomous communities / Уряд: автономні громади

Spain is a country with a decentralized government. It is divided into 17 Autonomous Communities with their own regional institutions. / Примітно, що Іспанія є країною з децентралізованим урядом. Bона поділена на 17 автономних громад з власними регіональними урядами та установами.
The communities have competencies in matters of healthcare, education and taxes. Therefore, for some procedures you will have to reach out to those regional administrations. / Ці громади мають компетенцію в питаннях охорони здоров’я, освіти та податків. Тому для деяких процедур вам доведеться звертатися саме до органів обласних адміністрацій.

Nationalities and languages of Spain / Національності та мови Іспанії

Spain is a plurinational state where many peoples with different languages and cultures live together, notably Catalunya, The Basque Country, Valencian Community, Balearic Islands and Galicia.


The language that the rest of the world knows as Spanish in Spain is called Castilian (castellano). The four regions mentioned above also have their own languages with the same official status as castellano. Those languages, such as Catalan and Basque, are learned in schools and can be present in official documents. / Мова, яку решта світу знає як іспанську в Іспанії, називається кастильською (castellano). Чотири вищезгадані регіони також мають власні мови з таким же офіційним статусом, як і Castellano. Ці мови – каталонська та баскська – вивчаються в школах і на них оформляються офіційні документи.

Ukrainian diaspora in Spain / Українська діаспора в Іспанії

Many Ukrainians residing in Spain came to the country between the late 90’s and early 2000’s, during the construction boom in Spain. Most of them settled down in the regions on the Mediterranean coast. The biggest Ukrainian diasporas are located in the area around the cities of Barcelona, València, Málaga, Alicante, Murcia and also Madrid. / Багато українців, які проживають в Іспанії, приїхали до країни в період між кінцем 90-х і початком 2000-х років, під час будівельного буму в Іспанії. Більшість із них оселилася в регіонах на узбережжі Середземного моря. Найбільші українські діаспори розташовані в районі міст Барселона, Валенсія, Малага, Аліканте, Мурсія, а також Мадрид.


Media resources with information about daily life in Spain

 • Испанский Эмигрант is a Youtube channel that usually covers subjects like cost of living and cost of real estate in Spain. / це канал YouTube, який зазвичай висвітлює такі теми, як вартість життя та вартість нерухомості в Іспанії.
 • Фролики – Кролики This Youtube channel contains videos with useful information for displaced Ukrainians about documentation, education and the labor market. It also covers topics like quality of life in Spain and Spanish language / На цьому Youtube-каналі розміщено відео з корисною інформацією для переміщених українців про документацію, освіту та ринок праці. Він також охоплює такі теми, як якість життя в Іспанії та іспанську мову. 
 • Беженцы из Украины в Испании: This channel provides useful information about life in Spain and is especially aimed at Ukrainian refugees. Цей канал надає корисну інформацію про життя в Іспанії та спеціально орієнтований на українських біженців.
 • Жизнь наших в Испании | ЭКСПАТЫ. This two documentaries feature many testimonies of Ukrainian migrants currently residing in the cities of Madrid and Barcelona. Here you can learn the experiences of people that have lived in Spain for a long time. / У цих двох документальних фільмах багато свідчень українських мігрантів, які зараз проживають у містах Мадрид та Барселона. Тут ви можете дізнатися про досвід людей, які тривалий час живуть в Іспанії.
 • Press articles about life in Spain: These articles from press and travel blogs cover subjects such as cost of living in Spain, wages, first steps for incoming refugees that have just arrived, and the experiences of Ukrainians that already live in the country. / Ці статті з преси та туристичних блогів розповідають про такі теми, як вартість життя в Іспанії, заробітна плата, перші кроки для біженців, які щойно прибули, а також досвід українців, які вже живуть в країні.
  • Наш світ – Українка розповіла про принади життя в Іспанії 
  • Visit Ukraine – Українці в Іспанії: все, що необхідно знати про перетин кордону, умови перебування та підтримку для біженців
  • пара – Як переїхати в Іспанію і ні про що не шкодувати: особистий досвід
  • TCH – Зарплати в Іспанії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України