Healthcare for Ukrainian Refugee in Spain

Last updated on: February 5, 2023 

Spain offers free public healthcare system to displaced people from Ukraine. Іспанія пропонує безкоштовне медичне обслуговування переселенцям з України.

WHICH DOCUMENTS ARE NEEDED? / ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?

 • Passport / паспорт
 • Address where you will reside during their stay in Spain / Адреса, де ви будете проживати під час їхнього перебування в Іспанії
 • CIP autonómico (CIPA, Código de Identificación Personal), this code will be issued to you by the workers of the healthcare center administration / цей код вам видадуть працівники адміністрації закладу охорони здоров’я.

WHERE TO GET A MEDICAL CARD? / ДЕ ОТРИМАТИ МЕДИЧНУ КАРТКУ?

 • For displaced persons who have been referred to their current place of residence by social security authorities (for example, if you live in reception centers or are cared for by one of the NGOs in whose housing you currently live): / Для переміщених осіб, котрі були направлені до їх теперішнього місця проживання органами соціального захисту (наприклад, якщо ви проживаєте в Центрах прийому, чи вами опікується одна з недержавних організацій, в житловому фонді котрої ви зараз мешкаєте):
  The SIP medical card will be issued to you with the help of employees of this organization. / Медична картка SIP для вас буде оформлена за допомогою працівників цієї організації.
 • Displaced persons who came to visit friends, Spanish families, who were accommodated in their private residence; displaced persons who have been provided with private housing or who have rented accommodation at their own expense: / Переміщені особи, що приїхали до друзів, до іспанських сімей, що були розміщені у їх приватному помешканні; переміщені особи, котрим надали житло в користування у приватному порядку, або котрі винайняли житло за власні кошти:
  • You can apply for a SIP medical card at the nearest medical center. / Bи можете звертатися за медичною карткою SIP до найближчого медичного центру.
  • To do this, you need to have a document proving the identity of everyone who will receive a SIP medical card. / Для цього вам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу кожного, хто буде отримувати медичну картку SIP.
  • The list of medical centers in each Autonomous Community can be found at the links below: / З переліком медичних центрів у кожній автономній громаді можна ознайомитися за посиланнями нижче:

List of pages for browsing healthcare centers by Autonomous Community / Список сторінок для перегляду медичних центрів за автономною громадою

Some centers will require pre-registration, or will have specific deadlines for issuing medical records. / Деякі центри вимагатимуть записатися попередньо, або ж матимуть конкретні встановлені години для видачі медичних карток. This information must be determined in each specific medical center. / Цю інформацію потрібно визначати в кожному конкретному медичному центрі.

HEALTHCARE OUTSIDE OF THE STATE SYSTEM / ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ПОЗА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ

If you do not dispose of a temporary protection status document or have an emergency you can access several NGOs and/or refugee reception centers that offer to cover basic healthcare needs of displaced Ukrainians. Alternatively you also will be attended in any hospital’s emergency department (Urgencias) with basic documentation such as a passport. / Якщо у вас немає документа про статус тимчасового захисту або виникла надзвичайна ситуація, ви можете отримати доступ до кількох неурядових організацій та/або центрів прийому біженців, які пропонують базові медичні потреби переміщених українців. Крім того, вас також відвідають у відділенні невідкладної допомоги будь-якої лікарні (Urgencias) з основними документами, такими як паспорт.