Education for Ukrainian Refugees in Spain

Persons displaced from Ukraine have the right to access study in state-funded GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS at the following levels: / Переміщені з України особи мають право доступу до навчання у ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ, що фінансуються державою, на наступних рівнях:

 • Preschool (children aged 2 to 3 years); / Дошкільних (діти віком від 2 до 3 років);
 • Junior (children aged 3-6 years), primary (children aged 6-12 years), secondary (children aged 12 to 16 years) / Молодшої (діти віком 3-6 років), початкової (діти віком 6-12 років), середньої (діти віком від 12 до 16 років)
 • Extracurricular education for adults (for example, language courses in public education institutions). / Позашкільної освіти для дорослих (наприклад, мовні курси у закладах державної освіти).

In Spain schooling for children is compulsory from the age of 6 to 16 years old. / В Іспанії шкільне навчання для дітей є обов’язковим у віці від 6 до 16 років.

The bodies to be contacted for the education of children are directly the schools and the COMMISSION FOR SCHOOLS (Comisión de Escolarización) under the City Hall (Ayuntamiento) of each locality. / Органами, до котрих потрібно звертатися з питань школення дітей, є безпосередньо школи та КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ШКІЛ (Comisión de Escolarización) при МЕРІЇ (Ayuntamiento) кожного населеного пункту.

Your application for a child’s place of study must be considered within 24-48 hours of application. / Ваша заява про надання дитині навчального місця повинна бути розглянута на протязі 24-48 годин з моменту звернення.

To provide places, the Department of Education has allowed to increase the maximum number of children in classes by 10%, and if the maximum number of students in classes is reached, new classes will be opened. / Для забезпечення місцями Управління освіти дозволило збільшити максимальну кількість дітей в класах на 10%, а у разі досягнення максимальної кількості учнів в класах, відкриватимуться нові класи.

In the latter case, the School Committee may need a slightly longer period to enroll the child in the class, but in any case, all possible measures will be taken to ensure that this period is the best. / В останньому випадку Комітету з питань шкіл може знадобитися дещо більший термін для зарахування дитини в клас, але в будь-якому випадку будуть прийняті всі можливі заходи для того, щоб цей термін був найоптимальнішим.

For adults and children that are in reception centers for refugees or any other temporary shelter, initial measures for their involvement in the educational process will be held directly in the centers. Первинні заходи до залучення до освітніх процесів дітей та дорослих, що перебувають у ЦЕНТРАХ ТИМЧАСОВОГО прихистку, будуть здійснюватися безпосередньо на території вказаних центрів.

Other educational resources / Інші освітні ресурси

 1. UNICEF Ukraine: The UNICEF Ukraine Telegram channel offers a variety of educational resources for children, as well as information about schooling in different countries. / Телеграм-канал ЮНІСЕФ в Україні пропонує різноманітні освітні ресурси для дітей, а також інформацію про навчання в різних країнах. 
 2. Victoria Tsvid, english teacher / Вікторія Цвід, викладач англійської мови
  Daily free group classes for teens (12-14 years old) at 16:00 in Zoom. / Щоденні безкоштовні групові заняття для підлітків (12-14 років) о 16:00 в Zoom.
  There will be classes for senior students soon. / Скоро будуть заняття для старших класів.
  Група в Telegram: / Telegram group: https://bit.ly/3KPkRkt
  Instagram: https://bit.ly/3MYHsgo